074/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

074/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»