216/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου»

216/2018 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια «Έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου»