160/2013 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το βρεφονηπιακό σταθμό στο Ο.Τ. 740»