188/2013 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κατεστραμμένων οργάνων παιδικών χαρών»

188/2013 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κατεστραμμένων οργάνων παιδικών χαρών»