193/2015 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης ‘‘Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ’’ και ‘‘ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ’’»

193/2015 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης ‘‘Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ’’ και ‘‘ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ’’»

193/2015 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης ‘‘Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ’’ και ‘‘ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ’’»