320/2015 – Έγκριση πίστωσης ,τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου»

320/2015 – Έγκριση πίστωσης ,τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Ιλίου»