Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορροφητικής σκούπας»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορροφητικής σκούπας»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  & των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια απορροφητικής σκούπας»

ade3242010.pdfa