Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης & των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων»

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  & των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια 150 κάδων απορριμμάτων»

ade3252010.pdfa