107/2012 – Έγκριση πίστωσης της εργασίας «Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού»