Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια προβολικού συστήματος, οθόνης προβολής και εκτυπωτή για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια προβολικού συστήματος, οθόνης προβολής και εκτυπωτή για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια προβολικού συστήματος, οθόνης προβολής και εκτυπωτή για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk179.pdfa

Έγκριση πίστωσης 1.500,00€ για προμήθεια προβολικού συστήματος, οθόνης προβολής και εκτυπωτή για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου