Έγκριση πίστωσης 1.850,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 1.850,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 1.850,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk0202011.pdfa