Έγκριση πίστωσης 1.900,00€ για θεατρική παράσταση στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19/12/2010.

Έγκριση πίστωσης 1.900,00€ για θεατρική παράσταση στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19/12/2010.

Έγκριση πίστωσης 1.900,00€ για θεατρική παράσταση στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου στις 19/12/2010.

adspk2252010.pdfa