Έγκριση πίστωσης 10.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων Ιουνίου – Ιουλίου και «Ίλια 2011».

Έγκριση πίστωσης 10.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων Ιουνίου – Ιουλίου και «Ίλια 2011».

Έγκριση πίστωσης 10.000,00€ για ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων Ιουνίου – Ιουλίου και «Ίλια 2011».

adspk442011.pdfa