Έγκριση πίστωσης 10.500,00€ για προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων – αφίσες για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου

Έγκριση πίστωσης 10.500,00€ για προμήθεια εντύπων – προσκλήσεων – αφίσες για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου

Έγκριση πίστωσης 10.500,00€ για προμήθεια εντύπων  – προσκλήσεων – αφίσες για εκδηλώσεις Μαΐου  – Ιουνίου – Ιουλίου

adspk112011.pdfa