Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου –Ιουλίου και «Ίλια 2011»

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου –Ιουλίου και «Ίλια 2011»

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για ενοικίαση καθισμάτων και τραπεζιών για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου –Ιουλίου και «Ίλια 2011»

adspk0272011.pdfa