Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για ιατρικές εξετάσεις για το προσωπικό του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για ιατρικές εξετάσεις για το προσωπικό του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για ιατρικές εξετάσεις για το προσωπικό του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa2422011.pdfa