Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για μουσική εκδήλωση «Ζωγραφίζοντας την Άνοιξη» στις 15/5/2011, στο χώρο του πάρκου Αντώνης Τρίτσης

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για μουσική εκδήλωση «Ζωγραφίζοντας την Άνοιξη» στις 15/5/2011, στο χώρο του πάρκου Αντώνης Τρίτσης

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για μουσική εκδήλωση «Ζωγραφίζοντας την Άνοιξη» στις 15/5/2011, στο χώρο του πάρκου Αντώνης Τρίτσης

adspk132011.pdfa