Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Μαΐου 2011

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Μαΐου 2011

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Μαΐου  2011

adspk162011.pdfa