Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk169.pdfa