Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια συστήματος συναγερμού για την κεντρική βιβλιοθήκη.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια συστήματος συναγερμού για την κεντρική βιβλιοθήκη.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια συστήματος συναγερμού για την κεντρική βιβλιοθήκη.

adspk552011.pdfa