Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών για εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2011.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών για εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2011.

Έγκριση πίστωσης 2.000,00€ για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών για εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2011.

adspk432011.pdfa