Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδηλώσεις Μαΐου  – Ιουνίου – Ιουλίου

adspk142011.pdfa