Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για τη κατασκευή σκηνικών για τρεις θεατρικές παραστάσεις.

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για τη κατασκευή σκηνικών για τρεις θεατρικές παραστάσεις.

Έγκριση πίστωσης 2.500,00€ για τη κατασκευή σκηνικών για τρεις θεατρικές παραστάσεις.

adspk0822011.pdfa