Έγκριση πίστωσης 2.600,00€ για ηλεκτρικές εργασίες στα κτίρια του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 2.600,00€ για ηλεκτρικές εργασίες στα κτίρια του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 2.600,00€ για ηλεκτρικές εργασίες στα κτίρια του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk174.pdfa