Έγκριση πίστωσης 2.900,00€ για προμήθεια κιγκλιδωμάτων (για λόγους ασφαλείας) για το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Κάλχου και Πολυφήμου

Έγκριση πίστωσης 2.900,00€ για προμήθεια κιγκλιδωμάτων (για λόγους ασφαλείας) για το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Κάλχου και Πολυφήμου

Έγκριση πίστωσης 2.900,00€ για προμήθεια κιγκλιδωμάτων (για λόγους ασφαλείας) για το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Κάλχου και Πολυφήμου

adspk181.pdfa