Έγκριση πίστωσης 3.000,00 € για χειρισμό – λειτουργία μηχανημάτων στο θέατρο για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και “Ίλια 2011”

Έγκριση πίστωσης 3.000,00 € για χειρισμό – λειτουργία μηχανημάτων στο θέατρο για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και “Ίλια 2011”

Έγκριση πίστωσης 3.000,00 € για χειρισμό – λειτουργία μηχανημάτων στο θέατρο για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και “Ίλια 2011”

adspk182011.pdfa