Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk0242011.pdfa