Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια εισιτηρίων και προγράμματος για τον θερινό δημοτικό κινηματογράφο.

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια εισιτηρίων και προγράμματος για τον θερινό δημοτικό κινηματογράφο.

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για προμήθεια εισιτηρίων και προγράμματος για τον θερινό δημοτικό κινηματογράφο.

adspk0782011.pdfa