Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 3.000,00€ για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk0292011.pdfa