104/2018 – Έγκριση πίστωσης 3.018,16 € με ΦΠΑ για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου για το οικονομικό έτος 2016 – 2017

104/2018 – Έγκριση πίστωσης 3.018,16 € με ΦΠΑ για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου για το οικονομικό έτος 2016 – 2017