Έγκριση πίστωσης 350,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδήλωση στις 19/12/2010 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο.

Έγκριση πίστωσης 350,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδήλωση στις 19/12/2010 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο.

Έγκριση πίστωσης 350,00€ για προμήθεια εδεσμάτων για εκδήλωση στις 19/12/2010 στο Καλλιτεχνικό Καφενείο.

adspk2322010.pdfa