Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και «Ίλια 2011»

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και «Ίλια 2011»

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια έγχρωμων αφισών – προσκλήσεων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και «Ίλια 2011»

adspk0222011.pdfa