Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια αεροπανό – λάβαρα για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου και «Ίλια 2011»

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια αεροπανό – λάβαρα για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου και «Ίλια 2011»

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια αεροπανό – λάβαρα για εκδηλώσεις Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου και «Ίλια 2011»

adspk0252011.pdfa