Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια εδεσμάτων (κέτερινγκ) για εκδηλώσεις 2,4,7,10 & 12/7/2011 Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια εδεσμάτων (κέτερινγκ) για εκδηλώσεις 2,4,7,10 & 12/7/2011 Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Έγκριση πίστωσης 4.000,00€ για προμήθεια εδεσμάτων (κέτερινγκ) για εκδηλώσεις 2,4,7,10 & 12/7/2011 Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

adspk0792011.pdfa