Έγκριση πίστωσης 400,00€ για διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών στις 18/5/2011