Έγκριση πίστωσης 400,00€ για διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών στις 18/5/2011

Έγκριση πίστωσης 400,00€ για διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών στις 18/5/2011

Έγκριση πίστωσης 400,00€ για διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών στις 18/5/2011

adspk0322011.pdfa