Έγκριση πίστωσης 450,00€ για συντήρηση – χόρδισμα (6) πιάνων για τις ανάγκες του Ωδείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 450,00€ για συντήρηση – χόρδισμα (6) πιάνων για τις ανάγκες του Ωδείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 450,00€ για συντήρηση – χόρδισμα (6) πιάνων για τις ανάγκες του Ωδείου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2232010.pdfa