Έγκριση πίστωσης 500,00€ για θεατρικό δρώμενο στις 13/5/2011