Έγκριση πίστωσης 500,00€ για καθαρισμό τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 500,00€ για καθαρισμό τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης 500,00€ για καθαρισμό τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk562011.pdfa