Έγκριση πίστωσης 500,00€ για προμήθεια καθρεπτών-τζαμιών για τον εξοπλισμό των επιμορφωτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου