Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια μπαλονιών για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια μπαλονιών για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια μπαλονιών για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

adspk2302010.pdfa