Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια μπαλονιών για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.