Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια πηλού για το τμήμα αγγειοπλαστικής – κεραμικής

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια πηλού για το τμήμα αγγειοπλαστικής – κεραμικής

Έγκριση πίστωσης 600,00€ για προμήθεια πηλού για το τμήμα αγγειοπλαστικής – κεραμικής

adspk172011.pdfa