Έγκριση πίστωσης 636,00€ για καθαρισμό μοκέτας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 636,00€ για καθαρισμό μοκέτας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

Έγκριση πίστωσης 636,00€ για καθαρισμό μοκέτας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Πολιτιστικού Κέντρου

adspk0282011.pdfa