Έγκριση πίστωσης 650,00€ για μεταφορά πιάνου με ουρά.