Έγκριση πίστωσης 650,00€ για προμήθεια βίντεο για το αφιέρωμα στον Ιάκωβου Καμπανέλλη