383/2017 – Έγκριση πίστωσης 7.041,60 € για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

383/2017 – Έγκριση πίστωσης 7.041,60 € για πνευματικά δικαιώματα στην ΑΕΠΙ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου