Έγκριση πίστωση ποσού 1.766,50 € για αμοιβή και έξοδα τα συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για σύνταξη του 20530/2010 συμβολαίου

Έγκριση πίστωση ποσού 1.766,50 € για αμοιβή και έξοδα τα συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για σύνταξη του 20530/2010 συμβολαίου

Έγκριση πίστωση ποσού 1.766,50 € για αμοιβή και έξοδα τα συμβολαιογράφου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για σύνταξη του 20530/2010 συμβολαίου

ADE1522010.pdfa