Έγκριση πίστωση ποσού 1.785,00 € για συνδρομή έτους 2010 στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ – WEBSITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

Έγκριση πίστωση ποσού 1.785,00 € για συνδρομή έτους 2010 στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ – WEBSITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

Έγκριση πίστωση ποσού 1.785,00 € για συνδρομή έτους 2010 στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ – WEBSITE ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

ADE1512010.pdfa