292/2019 – Έγκριση παράτασης λειτουργίας και διεύρυνσης της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» και του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 421/2017 ΑΥΙΜ

292/2019 – Έγκριση παράτασης λειτουργίας και διεύρυνσης της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» και του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 421/2017 ΑΥΙΜ

292/2019 – Έγκριση παράτασης λειτουργίας και διεύρυνσης της Δομής «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά» και του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 421/2017 ΑΥΙΜ