249/2018 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών»