136/2011 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας προκατασκευασμένων οστεοθηκών»

136/2011 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας προκατασκευασμένων οστεοθηκών»

Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας προκατασκευασμένων οστεοθηκών»

ADS1362011.pdfa